Đây là một bài thuốc dân gian mà một nhà báo đã được một người bạn vùng cao chỉ dẫn. Bản thân nhà báo này và nhiều người khác đã áp dụng hiệu quả.