Hanoinet - Muốn có cặp đùi sắn chắc, gợi cảm với cơ bắp? Hãy thử theo bài tập luyện được phát thảo bởi Kacy Duke, một tư vấn viên tại Equinox Fitness Clubs ở New York.