Trong lúc chúng ta đang ra sức giáo dục và cả biện pháp chế tài đối với người không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thì hình ảnh này đã là một bài học vô cùng sống động.

Là một cư dân của thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất quan tâm đến vấn đề ATGT và vô cùng bức xúc trước những thiệt hại về người và của do TNGT gây ra. Đồng thời, là một phụ huynh học sinh hằng ngày đưa đón con, tham gia giao thông, tôi phát hiện một hình ảnh có thể nhiều người cho là bình thường nhưng nó không tầm thường một tí nào, vì nó không thể có bất cứ ở đâu một trường học hay trong một thành phố thậm chí trong cả nước. Đều đặn mỗi ngày 100% học sinh, GV, CNV trường TH Điện Biên P11, Q10 TP.HCM đi đến trường đều đội mũ bảo hiểm kể cả những em học sinh và thầy cô đi bộ. Hình ảnh này đã có tác động rất mạnh vào nhân dân ở những khu phố quanh trường. Hình ảnh nhỏ nhưng đổi lại tính giáo dục quá lớn.