Thực tế có không ít vụ kháng nghị, xét xử giám đốc thẩm thiếu căn cứ, gây bất bình cho cả đương sự lẫn các cơ quan liên quan