Cách ứng xử của tỉnh Kon Tum trong việc lựa chọn, giới thiệu nhà đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến wolfram ở Chư Mom Ray là thiếu nhất quán và nhiều mâu thuẫn. Điều này càng rõ ràng hơn trong phiên làm việc "bất thường" với báo giới ngày 10.4 vừa qua.