Trong trận chiến giành giật từng con người trở về từ cái chết trắng, có thể nói vai trò của những cán sự tình nguyện tại các phường xã là rất quan trọng. Có người còn nói vui, cán sự tình nguyện là “bảo mẫu” của người sau cai. Trong bài viết này, chúng tôi muốn nhắc đến một trong những người tình nguyện ấy. Chị là Nguyễn Thị Oanh Kiều.