Viện Tiểu sử Quốc tế Hoa Kỳ (ABI) vừa bầu chọn bác sỹ Đỗ Gia Cảnh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - là "Nhân vật của năm 2008 trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ", đồng thời đề cử vào danh sách "Những trí tuệ lớn của thế kỷ 21" vì những cống hiến khoa học xuất sắc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và quốc tế.