SĐT đặt hẹn của BS Lan: 0838213138. Các mẹ call theo số này nhé, các số kia cũng là số PK nhưng không phải số đặt lịch hẹn đâu nha

Trong trang của IVF Vạn Hạnh em đâu có thấy tên bác NLan đâu? http://ivfvanhanh.com.vn/staff.php?page=1 SĐT đặt hẹn của BS Lan: 0838213138. Các mẹ call theo số này nhé, các số kia cũng là số PK nhưng không phải số đặt lịch hẹn đâu nha