Từ ngày 24 đến 28/3, đoàn bác sĩ thuộc tổ chức y tế nhân đạo Eye from Zion của Ixraen đã thực hiện đợt mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo của tỉnh Hà Giang.