Để tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tới 3.000.000 đồng/người với một số điều kiện nhất định.

Theo đó, người tham gia khóa đào tạo nghề để làm việc tại nước ngoài, tỉnh sẽ hỗ trợ 3.000.000 đồng/người đối với các nghề: hàn Mag cơ bản, hàn Tig cơ bản, hàn hồ quang 3G, hàn hồ quang cơ bản, điện công nghiệp, hàn Tig 6G, Max 6G, điện tử công nghiệp. Hỗ trợ 2.700.000 đồng/người đối với các nghề may công nghiệp, mộc dân dụng, tiện kim loại, tiện vạn năng, phay vạn năng.

Đối với các nghề mài (máy mài cầm tay), phun sơn, xây chát, ốp lát được hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. Mức hỗ trợ đối với các nghề giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, các nghề khác theo nhu cầu là 2.160.000 đồng/người.

Đối tượng hỗ trợ được áp dụng đối với các lao động là thân nhân của gia đình chính sách, người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất bồi thường; lao động tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao theo thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam với nước tiếp nhận lao động hoặc theo các hợp đồng cung ứng giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài. Các mức hỗ trợ trên là mức quy định tối đa cho từng nghề và sẽ được điều chỉnh phù hợp khi các chế độ, chính sách của Nhà nước thay đổi.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Bắc Ninh có 765 người đi lao động xuất khẩu, trong đó tập trung chủ yếu ở các thị trường như Malaysa, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản... Tỉnh đã tổ chức “hội chợ việc làm” cho những người đi xuất khẩu lao động về nước đúng hạn. Qua đây, đã có gần 700 lao động đăng ký tuyển dụng, trong đó có 234 lao động đạt qua vòng sơ tuyển.

Thái Hùng