Hanoinet - Theo nhận định, có thể đây là mầm bệnh từ vụ dịch cũ, nhưng không loại trừ bắt đầu một vụ dịch mới. Vì thế, cho dù ở những địa phương không có dịch thì người dân vẫn phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn để phòng bệnh.