Ngày 22/2, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thông báo và trao các quyết định về nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức TW thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức TW trao Quyết định số 19-QĐNS/TW ngày 21/2/2011 về việc Phân công nhiệm vụ Ủy viên Trung ương Đảng đối với đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, thay đồng chí Nguyễn Công Ngọ, được điều động nhận nhiệm vụ khác. Đồng chí Trần Văn Túy sinh năm 1957; quê quán: xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trình độ Tiến sĩ, Lý luận chính trị cao cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng Trần Văn Túy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Theo TTXVN)