Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu đối phó dịch heo tai xanh, nhưng sau khi phát hiện dịch bệnh, khâu xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh còn nhiều lúng túng, thậm chí chưa đúng quy trình kỹ thuật. Nguy hiểm hơn là sau khi phát dịch bệnh, người dân bán tháo đàn heo bệnh, làm cho mầm bệnh lây lan nhanh, khó kiểm soát