Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban hành quy định mới cấm hút thuốc lá tại hầu hết các địa điểm công cộng trong thành phố.