Th. Hà

Bac khieu nai cua 12 ho dan du an cau Giao Thuy - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-10, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 10-2016 giải quyết khiếu nại của 12 hộ dân dự án cầu Giao Thủy, H. Đại Lộc. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; ông Phan Thái Bình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi tiếp.

Qua xác minh, UBND H. Đại Lộc cho rằng: Khu tập thể Xí nghiệp Ươm tơ Giao Thủy (trong đó, có Khu nhà tập thể mà 12 hộ dân đang ở, khiếu nại) là tài sản của Nhà nước được Nhà nước quản lý theo qui định của pháp luật; đồng thời khẳng định 12 hộ dân Xí nghiệp Ươm tơ Giao Thủy không đủ điều kiện bồi thường về đất đai khi nhà nước thu hồi đất và cũng không thuộc trường hợp được bồi thường về đất theo Qui định tại Quyết định số 43/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ông Phan Việt Cường cho rằng, nội dung khiếu nại của 12 hộ dân đều không có cơ sở giải quyết theo qui định của pháp luật; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xét từng trường hợp cụ thể có bổ sung các chính sách như hộ nghèo, cuộc sống hiện tại hết sức khó khăn, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng để có hướng hỗ trợ thích hợp cho các hộ dân có điều kiện làm nhà, ổn định cuộc sống.