Người mua chiếc nhẫn ăn trộm được xác định không phạm tội. Biết là kim cương thật, Trinh nói dối Tho là nhẫn giả để mua với giá