Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, tỉnh vừa công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030 do Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) làm tư vấn.

Ý tưởng của Quy hoạch phát triển du lịch Ba Bể hướng tới trở thành "Khu du lịch sinh thái số một Việt Nam", hình thành một "Kỳ diệu Ba Bể" (kỳ diệu về tự nhiên, kỳ diệu về nơi ở và kỳ diệu về con người); hình thành bảo tàng tổng hợp ngoài trời trải nghiệm, cung cấp nơi trải nghiệm và các dịch vụ. Tổng diện tích quy hoạch của khu du lịch Ba Bể là 28.337 ha. Khi đưa vào thực hiện, khu du lịch này sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.650 lao động...

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 khu du lịch Ba Bể sẽ đón 300.000 - 1.000.000 khách/năm. Quy hoạch du lịch Ba Bể phát triển theo hướng gắn du lịch sinh thái với du lịch tâm linh dựa trên các truyền thuyết về động Hua Mạ, đền An Mã, thác Đầu Đẳng, động Puông, đảo Bà Góa...