VH- Từ năm 2008 đến nay, Quỹ Hỗ trợ châu Âu (Liên minh châu Âu), Hội Chữ thập đỏ Pháp tài trợ cho dự án “Tăng cường năng lực cho các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn” hơn 1,3 triệu euro.

Dự án được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tại 3 xã gồm: Công Bằng, Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm) và Cao Thượng (huyện Ba Bể). Dự án tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhất là của người dân về vệ sinh môi trường, nước sạch; cung cấp các kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng công trình nước sạch, quản lý công trình.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ người dân xây dựng nhiều công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Đã có 212 công trình nước tự chảy, cung cấp nước sạch cho 569 hộ gia đình, phục vụ 2.845 nhân khẩu. Các hộ gia đình đều có trụ vòi nước riêng để sử dụng.

Ngoài ra còn có 22 trụ vòi khác phục vụ các em học sinh, thầy cô giáo, công trình công cộng khác... Nhờ đó mà chất lượng sống, điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt.

TRẦN TUYÊN