Trong niềm vui, niềm tự hào chung của nhân dân cả nước hướng về Thủ đô yêu dấu, trái tim của đất nước với Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; MTTQ Việt Nam; các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa kiệt xuất; lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sự, người bạn chiến đấu trung kiên, gắn bó; là người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Bác Hồ - Bác Tôn - hai đồng chí; hai vị lãnh tụ; hai nhân cách lớn, là niềm tự hào chung của toàn Đảng, toàn dân ta; là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đấu tranh cách mạng; trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ý chí độc lập dân tộc; thống nhất non sông; tự do của Tổ quốc; cơm no, áo ấm, và hạnh phúc của nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện suốt đời học tập, noi theo. Hình ảnh Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn được bầu làm Phó Chủ tịch nước - một hình ảnh thể hiện sâu sắc tình đồng chí, anh em; chân lý không bao giờ thay đổi "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"; "Nam Bắc một nhà"; chung lòng, chung sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đã tạo nguồn cảm hứng cho các nhà điêu khắc sáng tạo mẫu tượng Bác Hồ - Bác Tôn. Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được xây dựng công trình có ý nghĩa to lớn này. Công trình Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội là công trình có ý nghĩa lịch sử; văn hóa và tính nhân văn sâu sắc; thể hiện tình cảm sâu đậm; sự tri ân; sự tôn vinh của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ - Bác Tôn. Thể hiện tấm lòng "ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long" của nhân dân miền Nam nói chung; của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong ngày vui hôm nay, một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Thủ đô anh hùng; các đồng chí và quý vị đại biểu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thành công tốt đẹp.