Cục Thuế Bắc Giang cho biết, ngành thuế địa phương đang thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 là 3.862 tỷ đồng.

Bac Giang thuc hien nhieu giai phap tang thu ngan sach - Anh 1

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất 1.100 tỷ đồng, thu thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh) 691 tỷ đồng, thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 460 tỷ đồng, thu các doanh nghiệp nhà nước trung ương trên địa bàn 430 tỷ đồng...

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, từ nay đến hết năm, ngành thuế Bắc Giang tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các đề án về chống thất thu ngân sách; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế; mở rộng các hình thức hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thường xuyên thăm dò ý kiến người nộp thuế khi thực hiện pháp luật thuế, hỗ trợ trực tiếp, tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế Bắc Giang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, phấn đấu đôn đốc 100% người nộp thuế nộp tờ khai đúng thời hạn; triển khai giải quyết các thủ tục về đăng ký cấp mã số thuế; thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; thường xuyên kiểm tra kịp thời uốn nắn những sai sót, xử lý những vi phạm trong kê khai thuế; tổ chức kiểm soát, xử lý kịp thời các khoản nợ đọng thuế, tăng cường thu hồi nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình.

Ngành thuế Bắc Giang phối hợp với các ngân hàng, Kho bạc nhà nước... thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các đối tượng trốn thuế, trây ỳ, nợ thuế...

Ngành cũng quan tâm tới việc thực hiện tốt hiện đại hóa quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Tháng 1/2017, ngành thuế tỉnh Bắc Giang thực hiện kết quả thu ngân sách nhà nước đạt trên 294 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán năm; một số khoản thu đạt khá là phí và lệ phí, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế công thương nghiệp (ngoài quốc doanh), thu cố định tại xã, lệ phí trước bạ....

Việt Hùng (TTXVN)