Ngày 14-11 qua, ông Lương Cao Khải và hai “quan” đồng nhiệm cao cấp khác thuộc Thanh tra chính phủ đã ra tòa vì tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.