Vào những năm cuối thập kỷ 50, những người làm sân khấu nước ta đã được học nghề đạo diễn, không thông qua trường lớp, mà thông qua thực tiễn dàn dựng của các đạo diễn Nga Xôviết, tại các nhà hát ở ta.