(LĐ) - Đó là cuộc trình tấu dương cầm của 3 tài năng trẻ dương cầm VN thuộc thế hệ 9x: Lưu Hồng Quang SN 1990, Aleksander Krzyzanowski SN 1991 và Nguyễn Việt Trung SN 1996.