UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan phải giảm bớt thời gian hoàn tất thủ tục thực hiện dự án BOT, BT dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ba Ria - Vung Tau yeu cau giam thoi gian hoan tat thu tuc du an BOT, BT - Anh 1

Theo dự thảo Quy trình thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án BOT, BT thực hiện theo 15 bước, gồm: chấp thuận chủ trương lập đề xuất dự án; công bố danh mục dự án; văn bản thỏa thuận lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi; sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; quá trình đấu thầu; đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp dự án; ký kết hợp đồng chính thức; triển khai thực hiện dự án; giám sát thực hiện hợp đồng dự án và quyết toán, chuyển giao công trình, dự án. Tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính này khoảng 18 - 24 tháng.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian để hoàn tất thủ tục dự án BOT, BT như trên là quá dài. Do đó, cần tính toán rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính cho phù hợp để không làm mất cơ hội của nhà đầu tư. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành liên quan xem xét xây dựng quy trình với thời gian hoàn tất thủ tục dự án BOT, BT sớm nhất có thể.

Trần Kiên