24H.COM.VN - Bạn cảm thấy thế nào khi ngày nào cũng phải luyện tập với một bà cụ đã ngoại thất tuần? Nghe qua thì dễ "xơi" đấy nhưng thực ra đã không ít cậu trai tráng bị bà lão này vật cho trắng bụng lấm lưng!