Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố thông tin thay đổi vị trí tổng giám đốc.

Ba Dang Thi Hoang Yen thay em trai dieu hanh Tan Tao - Anh 1

Theo đó HĐQT miễn nhiệm ông Đặng Quang Hạnh, bổ nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến vào chức vụ tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 4.8.2017. Việc miễn nhiệm căn cứ trên nguyện vọng thôi giữ chức của ông Hạnh, do ông không thường xuyên có mặt tại công ty để điều hành và quản lý công việc.

Ông Hạnh nắm giữ vị trí điều hành này mới được 1 tháng, từ ngày 1.7, sau đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của ITA. Ông Hạnh là anh trai của ông Đặng Thành Tâm và em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Ông Hạnh đang nắm giữ hơn 3,33 triệu cổ phiếu, tương đương 0,36% vốn điều lệ ITA. Cổ phiếu ITA đang xoay quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu.

H.Sương