Noel đã đến rất gần rồi, mà ông già Noel "nổi loạn" thế này thì năm nay xác định không có quà đâu nhé.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 1

Em ơi! Bỏ Noel đi, anh em mình bắt xe đi trốn.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 2

Ngồi luôn trên ống khói, đến giờ là nhảy xuống.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 3

Noel này không có quà đâu, ông già Noel về hưu rồi nhé.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 4

Các ông già Noel phải đi hát rong để kiếm tiền mua quà.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 5

Ông già Noel phong cách "mào gà".

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 6

Buồn vì năm nay không có quà để tặng đây mà.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 7

Ối giời, ông "đoảng" quá rồi đấy.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 8

Thế này thì làm sao mà đi tặng quà được đây?

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 9

Ngụy trang để trốn ra biển.

Ba con oi, ong gia Noel "noi loan" that roi - Anh 10

Haha! Thế là Noel năm nay có thông rồi nhé.