(GD&TĐ) Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa có Công văn Hướng dẫn cụ thể việc đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.

Ảnh mang tính minh họa Theo đó, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng sẽ được tiến hành theo 3 bước: Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại; Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng; Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng. Mỗi bước đánh giá, xếp loại hiệu trưởng đều được cụ thể hóa bởi các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư trên. Trên cơ sở đối chiếu với Chuẩn, hiệu trưởng tự đánh giá sau đó ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá. Hiệu trưởng sẽ tự đánh giá về điểm mạnh, yếu của bản thân và tự xếp loại theo 4 mức: chưa đạt chuẩn - loại kém hoặc đạt chuẩn: loại trung bình, loại khá hoặc loại xuất sắc căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng tiêu chí. Các phó hiệu trưởng, cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM nhà trường phân tích, nhận xét và góp ý cho hiệu trưởng. Khi tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng và các góp ý của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường cần lưu ý phân tích cụ thể, kĩ lưỡng các thông tin. Nếu hiệu trưởng không đồng tình với kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể thì được trình bày ý kiến của bản thân trong một văn bản riêng gửi cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp. Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới hiệu trưởng và tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, quá trình đánh giá, xếp loại phải dựa vào các mức phân định để đánh giá từng tiêu chí. Người đánh giá hiệu trưởng cần xem xét các minh chứng để kiểm tra, xác nhận hay điều chỉnh mức tự đánh giá của hiệu trưởng. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp và gửi báo cáo đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường mầm non về Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 30/06 hằng năm. Sở giáo dục và đào tạo; Các bộ, ngành quản lý các trường mầm non tổng hợp và gửi báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30/07 hằng năm. Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non được sử dụng làm tư liệu cho việc: Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của hiệu trưởng; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển hiệu trưởng và đề nghị xem xét, xử lý đối với những hiệu trưởng chưa đạt Chuẩn; Xét khen thưởng, kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với hiệu trưởng. Bảo Minh ,