Lần thứ hai trong vòng 4 ngày cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto bị quản thúc tại gia do chính quyền Pakistan lo ngại bà sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình lớn đòi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.