Australia ngày 17/5 đã công bố quy định mới về những ngành nghề được xét định cư tại nước này mà không cần bảo lãnh của người tuyển dụng.

Tuy nhiên, điểm thay đổi đáng kể trong chính sách mới này là thắt chặt hơn quy định về trình độ, theo đó 219 danh mục nghề nghiệp bị cắt giảm. Bộ trưởng Di trú Australia Chris Evans cho biết danh sách này được soạn thảo dựa trên những phân tích khoa học về các ngành nghề mà Australia đang cần. Điểm đáng chú ý là những nghề không đòi hỏi trình độ cao như nấu ăn và cắt tóc sẽ bị hạn chế, trong khi ưu tiên đối với một số ngành nghề như bác sĩ, y tá và kỹ sư. Danh sách các nghề nhập cư sẽ định hướng cho chương trình nhập cư theo diện tay nghề độc lập, theo đó Australia sẽ chỉ cho phép định cư dài hạn đối với những người thuộc các ngành nghề mà nước này đang thiếu nhân lực. Theo ông Evans, quy định các ngành nghề xét định cư tại Australia trước đây được ban hành không dựa trên nhu cầu dài hạn về nhân lực. Chương trình nhập cư của Australia thời gian qua định hướng theo hệ thống giáo dục, không phải theo nhu cầu về nhân lực. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Australia đã tiếp cận với học sinh quốc tế bằng cách đưa thông tin về các khóa học dạy nghề của mình như là một cách để xin định cư tại Australia. Chính sách mới đảm bảo rằng những người được phép định cư sẽ có nghề mà Australia đang cần, có trình độ tiếng Anh tương xứng và có khả năng tìm được công việc trong lĩnh vực nghề nghiệp đó. Giáo dục-đào tạo là một trong những ngành sinh lợi lớn của Australia và những thay đổi trong chính sách nhập cư có thể sẽ ít nhiều gây thiệt hại cho ngành này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Evans khẳng định những người muốn đến Australia học tập sẽ vẫn được chào đón. Đối với những người muốn định cư dài hạn nhất thiết phải được xem xét xem kỹ năng tay nghề của họ có thuộc nhóm ngành nghề mà nước này cần hay không. Theo các nhà phân tích, danh sách các ngành nghề được xét định cư tại Australia, do Tổ chức "Kỹ năng Australia" đệ trình và được Chính phủ Australia thông qua, đã đặt dấu chấm hết cho những người tìm cách nhập cư vào nước này bằng cách theo học các khóa dạy nghề ngắn hạn như nấu ăn hoặc cắt tóc, sau đó xin định cư dài hạn theo diện tay nghề. Để hạn chế các trường hợp đang trong giai đoạn chuyển tiếp như sinh viên hiện đang theo học hay đã tốt nghiệp và trong quá trình nộp đơn xin định cư dài hạn tại Australia bị thiệt thòi do quá trình thay đổi chính sách, Bộ Di trú Australia miễn áp dụng danh sách ngành nghề được phép xin nhập cư đối với một số trường hợp nhất định./. (TTXVN/Vietnam+)