Trong khi kéo giã cào đánh bắt thủy sản trên biển, một đôi thuyền của Bình Định (BĐ) đã vi phạm ngư trường, làm hư hỏng gần 80 tay lưới của ngư dân ở Thừa Thiên - Huế (TTH). Thuyền BĐ không những không thương lượng mà còn gọi hàng chục thuyền khác đến đánh đập và bắt theo 5 người làm con tin.