ATP vừa công bố lịch đấu của giải hạng hai “500” trong năm 2009 bao gồm các giải ở Rotterdam, Dubai, Acapulco, Memphis, Barcelona, Washington DC, Beijing, Tokyo, Basel và Valencia