(NDHMoney) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã ASP - HOSE) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Cụ thể, từ ngày 14/2 - 14/4, ông Vũ Thanh Hòa - Trưởng ban kiểm soát của ASP đăng ký mua 900.000 cổ phiếu. Trước khi giao dịch, ông Hòa chỉ nắm giữ 22.500 cổ phiếu.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm đầu tư, giao dịch qua phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận.

Tuy nhiên, kết thúc giao dịch, ông Hòa mới chỉ mua được 90.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ lên 112.500 cổ phiếu, tương đương với 0,5% tổng số cổ phiếu ASP đang lưu hành.