Đại hội thường niên của CTCP Tập đoàn Dầu khí Anpha (HOSE: ASP) sáng 27/04 đã thông qua kế hoạch năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu 1,955 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 600 đồng/cp. ASP không chi trả cổ tức cho năm 2011 do hoạt động kinh doanh lỗ 15.9 tỷ đồng

Sau 2 năm liền không trả cổ tức, HĐQT quyết tâm sẽ chia 6% vào 2012

Theo đó năm 2012, ASP dự kiến sẽ tiêu thụ được 65,423 tấn gas khu vực dân dụng và 37,190 tấn gas bán buôn. Như vậy tổng sản lượng gas tiêu thụ dân dụng trong năm 2012 giảm so với 72,740 tấn trong năm 2011.

Cổ phiếu ASP tăng trần liên tiếp sau công bố lãi ròng quý 1/2012 gấp 23 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý 1/2012 của công ty mẹ, doanh thu của ASP đạt 193.5 tỷ đồng, bằng 82% cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp chỉ đạt 0.971 tỷ đồng bằng 17%.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 11.858 tỷ đồng gấp 23.3 lần cùng kỳ nhờ đóng góp từ lợi nhuận tài chính 4.4 tỷ đồng và lợi nhuận từ thanh lý và nhượng bán tài sản 8.8 tỷ đồng.

Cổ phiếu ASP đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp kể từ khi ra tin kết quả kinh doanh này, giá cổ phiếu tăng từ 4,800 đồng lên 5,600 đồng chốt phiên 27/04.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2012 của công ty mẹ, doanh thu của ASP đạt 193.5 tỷ đồng, bằng 82% cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp chỉ đạt 0.971 tỷ đồng bằng 17%.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 11.858 tỷ đồng gấp 23.3 lần cùng kỳ nhờ đóng góp từ lợi nhuận tài chính 4.4 tỷ đồng và lợi nhuận từ thanh lý và nhượng bán tài sản 8.8 tỷ đồng.

Cổ phiếu ASP đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp kể từ khi ra tin kết quả kinh doanh này, giá cổ phiếu tăng từ 4,800 đồng lên 5,600 đồng chốt phiên 27/04.

Giải thích vấn đề này ông Trần Minh Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết do giữa năm 2011, ASP đã chuyển nhượng 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Dầu khí An Pha Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Dầu khí An Pha Tây Nguyên nên sản lượng tiêu thụ trong năm 2012 bị sụt giảm. Nếu loại bỏ sản lượng tiêu thụ của 2 công ty con này trong năm 2011 thì sản lượng tiêu thụ của ASP trong năm 2012 vẫn tăng nhẹ.

Ông Loan cho biết thêm năm 2012 ASP sẽ đẩy mạnh việc tái cấu trúc công ty ở các khâu nhân sự, quản lý vốn lưu động, kiểm soát chi phí kinh doanh hợp lý … và việc tái cấu trúc đã bắt đầu phát huy tác dụng trong quý 1/2012. Tuy nhiên, ông không cho biết con số cụ thể.

Bên cạnh đó, ông còn đưa ra một số giải pháp như phát triển thương hiệu, cơ cấu lại mạng lươi hoạt động và hệ thống phân phối … nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Một cổ đông đại diện của đại lý phân phối Bình Minh (một đối tác của ASP) tỏ ra nghi ngại về kế hoạch tái cấu trúc của công ty khi có quá nhiều tiêu chí cần thực hiện. Tuy nhiên ông Loan cho biết công ty chắc chắn sẽ thực hiện và điều đó thể hiện qua quyết tâm chia cổ tức 6% trong năm 2012 thay cho việc 2 năm liên tiếp 2010 và 2011 đã không thực hiện được điều này.

Mọi tờ trình trong Đại hội đều được thông qua.

Riêng tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS bị phủ quyết bởi đại diện của BIDV - chi nhánh Hải Phòng, cổ đông lớn đang nắm giữ 9.16% vốn điều lệ.

Đại diện này cho biết, mặc dù mức thù lao được HĐQT đề xuất không quá cao so với mặt bằng chung hiện nay tuy nhiên đề nghị công ty nên xem xét thêm việc gắn liền thù lao của HĐQT với kết quả kinh doanh của công ty bằng cách đề ra một tỷ lệ nào đó nhân với lợi nhuận sau thuế của công ty.

Ông Loan cho rằng ý kiến này là đúng và HĐQT sẽ tiếp thu ý kiến của đại diện BIDV để nghiên cứu.

Mặc dù vậy, cuối cùng tờ trình này vẫn được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 86.8% (13.8 triệu cổ phiếu) và không đồng ý 13.2% (2.1 triệu cổ phiếu).

Theo đó, thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành là 6 triệu đồng/tháng, trưởng BKS 6 triệu đồng/tháng và thành viên BKS 3 triệu đồng/tháng.