Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, con ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đăng ký bán 57,600 cp nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 16/03 đến 14/04.

Được biết, hiện ông Hùng đang nắm giữ 950,000 cp ASM, tương ứng 0.88%.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - ASM - TBGD CP cua nguoi co lien quan (Nguyen Thi Dieu Hien).pdf

Trà Liên