(HHT_Online) Trái ngược với nhiều lời đồn thổi, chị ý vẫn "cặp kè" với cậu chàng Jared Murillo (kém chị Ashley 3 tuổi cơ đấy)...