(VietNamNet) - Phó Thống đốc Ngân hàng TƯ các nước ASEAN nhóm họp tại Đà Nẵng nhằm đánh giá quá trình hội nhập về tiền tệ và tài chính trong khu vực.