Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Bên cạnh sự hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, các quốc gia ASEAN cùng nhau quan tâm đến các vấn đề phúc lợi xã hội và phát triển, tạo điều kiện cho tất cả các nhóm yếu thế trong xã hội có cơ hội tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội…