(CafeF) - Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ cung cấp khoảng 80% tổng số tiền cho quỹ này. ASEAN đóng góp phần còn lại. > HSBC: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2009 có thể là 5,4% / Những kỷ lục buồn của kinh tế - tài chính thế giới tuần qua