Nước Anh nổi tiếng với những ngôi làng cổ kính. Arlington Row là một trong số các ngôi làng đó với những ngôi nhà tranh không khác gì trong cổ tích.