TTO - Ngày 17-4, các chủ trại chăn nuôi đã nổi giận đốt lửa nhằm phản ứng dự thảo các sắc thuế xuất khẩu đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp đã khiến thành phố Buenos Aires chìm trong làn khói dày đặc dẫn đến giao thông tê liệt.