Theo CTCK Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS), tháng 9 Công ty ước đạt 8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 9 tháng đạt 61 tỷ đồng, hoàn thành hơn 83% kế hoạch lợi nhuận năm 2010.

Ngày 2/10, APS tiến hành ĐHCĐ bất thường và đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng. Dự kiến, kế hoạch tăng vốn này sẽ được thực hiện trong quý IV/2010. Mục đích của đợt tăng vốn lần này, theo APS là để bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các dự án Bất động sản của CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương, chuẩn bị cho giao dịch ký quỹ và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng mạng lưới...