"Quả táo" đã trở thành thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất tới người tiêu dùng toàn cầu, trong khi thương hiệu của gã khổng lồ phần mềm Microsoft và bản thân nước Mỹ lại cần "tân trang" khẩn cấp nhất.