Chung quanh đề xuất của Bộ Công thương tái áp dụng hạn ngạch nhập khẩu ô tô như một trong những giải pháp giúp kiểm soát và hạn chế nhập siêu, liệu rằng đề xuất như vậy có phù hợp?