(Xây dựng) - Bạn Vũ Văn Việt tại hòm thư Vietvv.b12@gmail.com hỏi:

Tôi đang có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình, xin hỏi Quý Bộ hướng dẫn: Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản số 544/SXD-KTXD ngày 28/3/2014 V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/4/2014. Trong nội văn bản hướng dẫn điều chỉnh tiền lương mức tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Tuy nhiên đến thời điểm này Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo 182/2013/NĐ-CP.

Vậy xin hỏi Quý Bộ có được áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hay vẫn thực hiện theo văn số 544/SXD-KTXD ngày 28/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh?

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá nhân công được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng.

Theo đó trường hợp giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình đã phù hợp với mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực và đảm bảo đúng quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng thì không phải điều chỉnh nữa.

Đoan Trang (tổng hợp)