Chiến tranh đã đi qua hơn 1/3 thế kỷ nhưng còn đó nỗi đau thấm sâu vào lòng đất, vào da thịt, vào ký ức của mỗi con người...