Một tiểu xảo được thực hiện và chiếc nhẫn được tháo ra rồi nhanh chóng chui vào ngón tay.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi