Các chế còn được thưởng thức những hình ảnh hài hước trên từng cây số và chỉ còn cách nhặt từng chiếc răng rơi thôi.

Ao moi cho em - Anh 1

Cảm xúc khó tả quá...

Ao moi cho em - Anh 2

Dùng tạm vậy.

Ao moi cho em - Anh 3

Đường này khó đi quá.

Ao moi cho em - Anh 4

Không gì có thể làm khó được anh.

Ao moi cho em - Anh 5

Người đẹp và quái vật.

Ao moi cho em - Anh 6

Tự sướng tí nào!

Ao moi cho em - Anh 7

Thế này mới gọi là uống.

Ao moi cho em - Anh 8

Yên tâm em có bằng lái mà

Ao moi cho em - Anh 9

Muốn đánh nhau không.

Ao moi cho em - Anh 10

Áo mới cho em...

Ao moi cho em - Anh 11

Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức.