Sau khi giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ SSI của ANZ sẽ tăng lên 12,5%...