(CafeF) - Ông Nguyễn Duy Nhứt - Phó Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (ANV) cho biết tính tới thời điểm này hàng tồn kho của Nam Việt đã giảm 25% so với cuối năm 2008.